sun fun love: Disclaimer

Disclaimer

הבלוג Sun Fun Love, אשר כתובתו המלאה הינה http://www.sunfunlove.com (להלן: "הבלוג"), הוקם למטרה של שיתוף מידע והמלצות בהתאם לדעותיי ולטעמי האישי בלבד. ההמלצות המופיעות בבלוג הינן לפי דעתי הכנה בלבד, ואינן מוטות מטעם מפרסמים או מטעם קמעונאיים אשר מוצריהם מוצעים כהמלצת רכישה בבלוג, אלא אם נאמר אחרת. ברצוני להבהיר מספר נקודות ביחס לתוכן המובא בבלוג:

  1)    מתכונים:
                         1.       המתכונים המופיעים בבלוג הינם כולם מתכונים שלי ונוסחו על ידי, אלא אם נאמר אחרת, ולמיטב ידיעתי אינם מהווים כל הפרה בזכויות קניין רוחני לאחר. באם תובא בפניי טענה להפרה, יש להביא אותה לידיעתי באמצעות "צור קשר" ואתייחס בהתאם.
                         2.       המתכונים המובאים בבלוג הינם בבחינת המלצה ידידותית. הכנת מוצרי מזון בהתאם למתכונים המובאים בבלוג, מחויבת בהפעלת שיקול דעת אישי מצד המשתמשים הפועלים לפיהם. הכנת המוצרים עשויה להיות מלווה בטעויות בכמויות הרכיבים, או בשימוש ברכיבים מקולקלים או שאינם תואמים. כמו כן, המשתמשים עשויים להיות אלרגיים לחלק מן הרכיבים המופיעים במתכון, בין אם מודעים לכך, ובין אם לאו. איני אחראית בשום צורה לתוצרים המתקבלים, ועל המשתמשים מונח שיקול הדעת הבלעדי ביחס להכנת התוצרים בהתאם למתכונים המומלצים. 
  2)    קוסמטיקה וטיפוח גוף והמלצות לרכישות אונליין:
                         1.       השימוש במוצרים המומלצים הינו באחריות המשתמשים בלבד. התוכן וההמלצות מסופקות כהמלצה לידע כללי בלבד. הדעות המובאות כאן הם שלי ולא של כל מפרסם, חברה, שותפות או קבוצה. חשוב להבין שלכל אחד (או אחת), עשויה להיות חוויה שונה משימוש במוצר. בבלוג מובאת החוויה האישית שלי בלבד.
                         2.       במידה והמידע המובא בדבר מוצרים מומלצים אינו מדויק, או שהיה מדויק לשעת הפרסום אך שונה או נערך בהמשך, איני אחראית לדיוק התוכן המומלץ, והשימוש הינו על המשתמשים בבלוג בלבד.
                         3.       המוצרים המופיעים בבלוג עשויים לעתים להכיל חומרים שהינם אלרגניים לחלק מן המשתמשים, בין אם הם מודעים לכך בטרם השימוש ובין אם לאו. השימוש במוצרים הינו באחריות המשתמשים בלבד. איני רואה עצמי כמחויבת באיכות המוצרים שהוזמנו, והזמנת המוצרים תיעשה לפי שיקול דעתם של המשתמשים בלבד.
                         4.       איני קוסמטיקאית ו/או מומחית מכל סוג בתחום מוצרי קוסמטיקה ו/או טיפוח גוף. אין להתייחס להמלצות המובאות כהמלצות מקצועיות מכל סוג, אלא כהמלצות לידע כללי בלבד.
                         5.       הקישורים המובאים בבלוג, עשויים לעתים להפנות את המשתמשים לרכישת מוצרים באופן מקוון. איני אחראית בשום צורה על רכישת המוצרים דרך הקישורים בבלוג, שהרי אין לי כל קשר למוכרים או מי מטעמם. ההפניות המופיעות בקישורים הינן בגדר המלצות לידע כללי בלבד. אין לפנות אלי בקשר לתלונות בדבר רכישת המוצרים, לרבות אי קבלת המוצרים או קבלת מוצרים פגומים.
                         6.       חלק מן הקישורים המובאים בבלוג הינם קישורי אפילייט, הדבר אינו משפיע על מחיר המוצר. כל הלינקים הובאו בשיקול דעת ונרכשו מהם מוצרים על ידי, אלא אם צויין אחרת.
  3)    זכויות יוצרים: כל התוכן המובא בבלוג, לרבות התמונות המפיעות בו, הינו מוגן בזכויות יוצרים. אני שומרת לעצמי את הזכות להגביל אחרים מעשיית שימוש בתכני הבלוג, ללא הרשאה מפורשת בכתב. ניתן לקבל את אישורי לשימוש בתוכן האתר על ידי "יצירת קשר".
  4)    התוכן בבלוג הינו בבעלותי הבלעדית בלבד: אני שומרת בידי את הזכות לשנות, לערוך, למחוק ולהסיר את כל התכנים בבלוג בכל עת, לרבות תגובות אשר נכתבו מאת גולשים ומשתמשים.
  5)    תוכן פוגעני והגבלת שימוש: התוכן המובא בבלוג נעשה ללא כוונה לפגוע באיש מראש. באם מישהו רואה עצמו נפגע מן הדברים, יש להביא לידיעתי באמצעות "צור קשר", ואתייחס בהתאם. אני שומרת לעצמי את הזכות לערוך את תגובות הגולשים על מנת למנוע פגיעה באחר, בכל מקרה שאמצא לנכון. אני שומרת לעצמי את הזכות למנוע שימוש או גישה לאתר, בכל מקרה שבו אמצא לנכון.